Om ToastSafe.

Litt om systemet og hvordan det installeres.

Server og klient-maskiner må ha installert .NET framework 4.0 som et minimum.Installasjon av server:

Kopier filene inn på serveren der du vil kjøre de fra.
Gå til den aktuelle mappen i Powershell, og kjør:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe .\ToastSafeServer.exe
Åpne "Administrative Tools -> Services" og start servicen med navn ToastSafeServer.
(ToastSafeServer vil også starte automatisk dersom du restarter maskinen)

Dersom du kjører på Windows Server 201x og får feil:
"Exception occurred while initializing the installation:
System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly"

Høyreklikk på ToastSafeServer.exe og velg Properties/Egenskaper, og trykk på knappen "Unblock".
For å følge med på logfil (live) fra PowerShell, gå til programplassering og kjør:
Get-Content .\LogFile.txt -Wait -Tail 5Installasjon av klient:

Kopier klientfiler inn på et felles området på nettverket.
Herfra startes klienten ves å kjøre filen "ToastSafeClient.exe".
Dette kan settes opp i f.eks. login-script slik at klienten startes hos alle brukere ved innlogging.

Parametre:

/ip=xxx.xxx.xxx.xxxSett ip-adresse til server. Server kjører på TCP port 8091
/onlyDomain=xxxDersom denne er satt, begrenses brukeren til å kun se domener som inneholder xxx, i rullgardinen for valg av mottakere.
/isAdminDersom denne er satt vil brukeren få opp panel for å kunne sende meldinger.
Dette skjer KUN dersom det ikke er opprettet en AD-gruppe med navn ToastSafeAdmins.
Om denne gruppen finnes, så overstyrer den hvem som har full tilgang.


Oppstartsrutine for server

Første gangs oppstart vil generere en trial-periode på 14 dager og 10 klienter. Hver gang service restartes kjøres en sjekk mot lisens-server API, og gjentas hver 5. time. Lisens-sjekk gjøres med en token sammen med mac-adressen til serveren som den kjører på. Traffikk går på JSON over https (port 443), mot lisens-server som står sentralt hos oss.

Last ned Server »

Oppstartsrutine for klient

Klienten kan startes i LoginScript, fra et felles område. Når klienten startes gjøres en sjekk på om den kjøres fra brukerens \AppData område. Dersom den ikke gjør det, kopieres alle filene over dit og startes derfra. Filene kopieres kun dersom de ikke ligger der fra før, eller er elde enn de som ligger på felles-området. Dette gjør at man enkelt kan oppdatere programmet på fellesområdet uten at filene er låst.

Last ned Klient »

Support

Gå til GateSoft AS og fyll ut kontaktskjema, eller se kontaktinformasjon her, for å få support på ToastSafe.

Kontaktskjema »