ToastSafe

Har du driftsansvar for store nettverk eller brukere på terminalservere?
Da er ToastSafe et must for din bedrift.

ToastSafe er en meldingstjeneste som gjør at nøkkelpersoner enkelt kan sende meldinger til brukere i domenet, eller brukere på en enkelt terminalserver. Meldingene kategoriseres med farge etter viktighetsgrad, og vises som en "toast" på skjermen til brukeren så lenge du velger.

Klientene lærer serveren om domenet de er logget på, og hva som evt er terminalservere, etter hvert som folk logger seg inn. Alle data om domener og terminalservere lagres i en database på ToastSafe-serveren.

Les mer her »

Under ser du en enkel video-demo av hvordan ToastSafe fungerer i praksis.
Her har jeg tatt opp serveren i en console-applikasjon øverst i bildet.
(Denne vil vanligvis kjøre som en service)
Til venstre har jeg logget inn på en terminalserver, uten admin rettigheter.
Og bak er det en vanlig pc (tykk klient) som kjører og viser meldinger som kommer dit.